سریال فارسی تقدیر

سریال فارسی تقدیر смотреть последние обновления за сегодня на .

Taghdir | Episode 1 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱ - دوبله فارسی | JD1O

153501
1912
141
00:32:58
03.01.2022

Taghdir | Episode 1 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #MyUnfaithful #PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 48 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۴۸ - دوبله فارسی | JD1O

76293
1251
229
00:26:46
05.04.2022

Taghdir | Episode 48 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۴۸ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید Telegram Channel 1: 🤍 Telegram Channel 2: 🤍 Instagram : 🤍

Taghdir | Episode 2 | Serial Doble Farsi | | سریال تقدیر - قسمت ۲ - دوبله فارسی | JD1O

99614
1151
106
00:33:32
04.01.2022

Taghdir | Episode 2 | Serial Doble Farsi | | سریال تقدیر - قسمت ۲ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #MyUnfaithful #PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 3 | Serial Doble Farsi | | سریال تقدیر - قسمت ۳ - دوبله فارسی | JD1O

79720
1119
88
00:35:28
10.01.2022

Taghdir | Episode 3 | Serial Doble Farsi | | سریال تقدیر - قسمت ۳ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 4 | Serial Doble Farsi | | سریال تقدیر - قسمت ۴ - دوبله فارسی | JD1O

86417
1221
85
00:36:04
11.01.2022

Taghdir | Episode 4 | Serial Doble Farsi | | سریال تقدیر - قسمت ۴ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #MyUnfaithful #PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 16 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۶ - دوبله فارسی | JD1O

67333
1215
93
00:31:34
08.02.2022

Taghdir | Episode 16 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۶ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 35 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۳۵ - دوبله فارسی | JD1O

53259
978
51
00:31:59
14.03.2022

Taghdir | Episode 35 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۳۵ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 40 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۴۰ - دوبله فارسی | JD1O

58481
996
42
00:36:51
22.03.2022

Taghdir | Episode 40 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۴۰ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید Telegram Channel 1: 🤍 Telegram Channel 1: 🤍 Instagram : 🤍

Taghdir | Episode 5 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۵ - دوبله فارسی | JD1O

98272
1377
125
00:33:07
17.01.2022

Taghdir | Episode 5 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۵ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 7 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۷ - دوبله فارسی | JD1O

75531
1278
126
00:33:41
24.01.2022

Taghdir | Episode 7 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۷ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 36 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۳۶ - دوبله فارسی | JD1O

55687
1010
47
00:32:32
15.03.2022

Taghdir | Episode 36 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۳۶ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 16 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۶ - دوبله فارسی | JD1O

3257
61
1
00:31:34
08.02.2022

Taghdir | Episode 16 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۶ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله#

Taghdir | Episode 34 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۳۴ - دوبله فارسی | JD1O

61561
1136
97
00:29:08
10.03.2022

Taghdir | Episode 34 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۳۴ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 19 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۹ - دوبله فارسی | JD1O

65017
1131
60
00:33:16
14.02.2022

Taghdir | Episode 19 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۹ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 20 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۰ - دوبله فارسی | JD1O

62603
1054
57
00:34:00
15.02.2022

Taghdir | Episode 20 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۰ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 15 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۵ - دوبله فارسی | JD1O

70962
1299
102
00:35:29
07.02.2022

Taghdir | Episode 15 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۵ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 6 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۶ - دوبله فارسی | JD1O

93223
1391
122
00:33:18
18.01.2022

Taghdir | Episode 6 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۶ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 46 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۴۶ - دوبله فارسی | JD1O

62906
1029
66
00:31:34
31.03.2022

Taghdir | Episode 46 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۴۶ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید Telegram Channel 1: 🤍 Telegram Channel 2: 🤍 Instagram : 🤍

Taghdir | Episode 42 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۴۲ - دوبله فارسی | JD1O

63202
1099
48
00:34:17
24.03.2022

Taghdir | Episode 42 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۴۲ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید Telegram Channel 1: 🤍 Telegram Channel 1: 🤍 Instagram : 🤍

Taghdir | Episode 19 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۹ - دوبله فارسی | JD1O

2930
51
1
00:33:16
14.02.2022

Taghdir | Episode 19 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۹ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله#

Taghdir | Episode 20 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۰ - دوبله فارسی | JD1O

4595
80
2
00:34:00
15.02.2022

Taghdir | Episode 20 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۰ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله#

Taghdir | Episode 15 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۵ - دوبله فارسی | JD1O

4416
76
3
00:35:29
07.02.2022

Taghdir | Episode 15 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۵ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله#

Taghdir | Episode 23 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۳ - دوبله فارسی | JD1O

59639
1123
41
00:33:20
21.02.2022

Taghdir | Episode 23 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۳ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 22 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۲ - دوبله فارسی | JD1O

75009
1257
97
00:36:25
17.02.2022

Taghdir | Episode 22 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۲ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

JD2O | حنا را طلاق خواهم داد | تقدیر سریال دوبله فارسی

3607
62
1
00:03:09
09.03.2022

JD2O | حنا را طلاق خواهم داد | تقدیر سریال دوبله فارسی تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍 لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 21 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۱ - دوبله فارسی | JD1O

64357
1114
61
00:33:14
16.02.2022

Taghdir | Episode 21 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۱ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 8 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۸ - دوبله فارسی | JD1O

68727
1139
83
00:34:14
25.01.2022

Taghdir | Episode 8 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۸ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 39 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۳۹ - دوبله فارسی | JD1O

55331
934
37
00:33:08
21.03.2022

Taghdir | Episode 39 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۳۹ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید Telegram Channel 1: 🤍 Telegram Channel 1: 🤍 Instagram : 🤍

Taghdir | Episode 23 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۳ - دوبله فارسی | JD1O

4123
74
4
00:33:20
21.02.2022

Taghdir | Episode 23 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۳ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله#

Taghdir | Episode 22 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۲ - دوبله فارسی | JD1O

6514
124
3
00:36:25
17.02.2022

Taghdir | Episode 22 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۲ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله#

Taghdir | Episode 30 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۳۰ - دوبله فارسی | JD1O

68167
1253
83
00:33:03
03.03.2022

Taghdir | Episode 30 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۳۰ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 21 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۱ - دوبله فارسی | JD1O

4762
82
3
00:33:14
16.02.2022

Taghdir | Episode 21 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۱ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله#

Taghdir | Episode 24 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۴ - دوبله فارسی | JD1O

60763
1104
86
00:34:11
22.02.2022

Taghdir | Episode 24 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۴ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 10 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۰ - دوبله فارسی | JD1O

75099
1177
94
00:32:55
27.01.2022

Taghdir | Episode 10 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۰ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 32 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۳۲ - دوبله فارسی | JD1O

58500
1073
63
00:35:05
08.03.2022

Taghdir | Episode 32 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۳۲ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 12 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۲ - دوبله فارسی | JD1O

69266
1175
62
00:34:19
01.02.2022

Taghdir | Episode 12 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۲ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 33 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۳۳ - دوبله فارسی | JD1O

56695
945
52
00:32:01
09.03.2022

Taghdir | Episode 33 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۳۳ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 27 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۷ - دوبله فارسی | JD1O

63072
1151
49
00:34:35
28.02.2022

Taghdir | Episode 27 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۷ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله# لطفا جهت اطلاع از زمان پخش سریال ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 🤍

Taghdir | Episode 24 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۴ - دوبله فارسی | JD1O

5143
76
2
00:34:11
22.02.2022

Taghdir | Episode 24 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۲۴ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله#

Taghdir | Episode 10 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۰ - دوبله فارسی | JD1O

5346
101
4
00:32:55
27.01.2022

Taghdir | Episode 10 | Serial Doble Farsi | سریال تقدیر - قسمت ۱۰ - دوبله فارسی | JD1O تقدیر داستانی پر از احساسات و هیجان است. این سریال مشکلات اجتماعی را که دختران و خانواده هایشان، برای جست و جوی یک شریک زندگی عالی با آن مواجه هستند، برجسته می کند. هارون شهید با نیمره خان ازدواج می کند و به دلیل سوء تفاهم او را ترک می کند. عمر شهزاد به نیمرا خان کمک خواهد کرد تا مشکلات زندگی شخصی خود را حل کند. یاشما گیل دختری پست و خودخواه است. او می خواهد با عمر شهزاد ازدواج کند و داستان با یک مثلث عشقی بین نیمرا، یشما و عمر شهزاد پیش می رود #farsidubbed #Pakistani #PakistaniFarsi #Taghdir#PakistaniDubbed #farsi #dubbed سریال# دوبله#فارسی#سریال#دوبله#

Назад
Что ищут прямо сейчас на
سریال فارسی تقدیر cinema drone erperheide алекс вольвин один два Vic Van Allen nba defense AMAZON.COM VADA แบกทองมาจากโลกที่ล่มสลาย mbappe psg Sagaing chin рейд samsung murah arameans UK hip hop стражи галактики kurulus Osman JOJO WORLD